Umistění -  tvorby WWW za skvěle ceny
 

Informace pro držitele Bónusových kupónů

Dle podmínek pro využití bonusového kupónu (uvedených na zadní straně kupónu) je kupón možné využít pouze při nákupu nového programového vybavení.

Nelze jej tedy uplatnit pro objednání aktualizace (upgrade) nebo rozšíření, např. na multiverzi, síťovou verzi apod., Vámi již užívaného programového vybavení! 
 


27.10.2008
Do distribuce byly uvedeny nové verze MRP účetních systémů:

MRP K/S
ve verzi 3.64,
MRP - Vizuální účetní systém verze 5.60,
MRP - Univerzální systém verze 6.60.
V nových verzích jsou implementovány úpravy, které reagují na nejnovější změny zákonů, zvyšují komfort obsluhy a přináší velké množství nových funkcí.

24.9.2008
Součástí MRP-K/S je nyní i obsáhlá elektronická hypertextová Sbírka řešených účetních příkladů. Na více než 270 stranách v ní naleznete konkrétní příklady zaúčtování nejrůznějších účetních dokladů v tomto účetně-informačním systému a tipy pro každodenní práci se systémem. Doporučujeme zejména začínajícím uživatelům účetního systému MRP-K/S.
8.9.2008
K 31.8.2008 skončila platnost 50-ti haléřových mincí. Vzhledem k vydané informaci Ministerstva financí k této problematice, dochází ve všech MRP účetních systémech k rozšíření možností způsobu výpočtu celkových částek dokladů (faktur, pokladních dokladů, apod.). 


 

 


Informace pro uživatele MRP e-obchodu


 

Instalace Klienta

Instalace Klienta e-obchodu z diskety

 • 1. Do disketové mechaniky vložte instalační disketu označenou MRP Klient e-obchodu.
 • 2. Klikněte na tlačítko Start a zvolte položku Spustit...
 • 3. Zadejte "A:\Setup.exe" a klikněte na tlačítko OK.
 • 4. Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce.

První spuštění Klienta

Správná funkce Klienta e-obchodu předpokládá nainstalovaný Internet Explorer verze 5.5 a vyšší a správně nakonfigurované připojení k internetu.
Při prvním spuštění Klient hledá v adreáři kam byl nainstalován konfigurační soubor. Ten je dodán na instalační disketě a při instalaci se se uloří do cílového adresáře. Pokud Klient konfigurační soubor nenalezne, oznámí to uživateli. Program pak není funkční do doby, dokud se zmíněný soubor nenačte v menu Nastavení v položce Načtení konfiguračního souboru.
V případě úspěšného načtení konfiguračního souboru si můžete konfiguraci zobrazit v menu Nastavení položce Zobrazit konfiguraci.
Nyní je nutné nastavit cesty pro komunikaci s účetními agendami v menu Nastavení položce Umístění souborů.

 • Pro univerzální verze účetních agend (DOS/WIN) je to defaulně na:
  <instalační adresář agend>\internet\prenos
  <instalační adresář agend>\internet\obr<číslo firmy>

  Příklad:
  C:\MRP\PS\Internet\Prenos
  (zmíněné adresáře se automaticky vytvoří až pokud uživatel v agendách definuje nastavení pro e-obchod)
   
 • Pro vizuální verze účetních agend (WIN) pak:
  <instalační adresář agend>\prenos
  <instalační adresář agend>\prenos\obrazky

  Příklad:
  C:\Program Files\MRP\Účetnictví\Prenos
  (zmíněné adresáře se vytvoří automaticky při instalaci účetních agend)
 • Pro MRP-K/S pak:
  <adresář zvolený při exportu>
  <adresář zvolený při exportu>\obrazky

  (zmíněné adresáře se vytvoří jakmile uživatel provede první export)
Podrobnější informace k používání všech částí MRP-Internetového obchodu naleznete v nápovědě k programu MRP Klient e-obchodu.