Umistění -  tvorby WWW za skvěle ceny
 

Informace pro držitele Bónusových kupónů

Dle podmínek pro využití bonusového kupónu (uvedených na zadní straně kupónu) je kupón možné využít pouze při nákupu nového programového vybavení.

Nelze jej tedy uplatnit pro objednání aktualizace (upgrade) nebo rozšíření, např. na multiverzi, síťovou verzi apod., Vámi již užívaného programového vybavení! 
 


27.10.2008
Do distribuce byly uvedeny nové verze MRP účetních systémů:

MRP K/S
ve verzi 3.64,
MRP - Vizuální účetní systém verze 5.60,
MRP - Univerzální systém verze 6.60.
V nových verzích jsou implementovány úpravy, které reagují na nejnovější změny zákonů, zvyšují komfort obsluhy a přináší velké množství nových funkcí.

24.9.2008
Součástí MRP-K/S je nyní i obsáhlá elektronická hypertextová Sbírka řešených účetních příkladů. Na více než 270 stranách v ní naleznete konkrétní příklady zaúčtování nejrůznějších účetních dokladů v tomto účetně-informačním systému a tipy pro každodenní práci se systémem. Doporučujeme zejména začínajícím uživatelům účetního systému MRP-K/S.
8.9.2008
K 31.8.2008 skončila platnost 50-ti haléřových mincí. Vzhledem k vydané informaci Ministerstva financí k této problematice, dochází ve všech MRP účetních systémech k rozšíření možností způsobu výpočtu celkových částek dokladů (faktur, pokladních dokladů, apod.). 


 

 

MRP-Univerzální účetní systém


Univerzálni účetní systém 
  

Daňová evidence Sklad Fakturace
Účetnictví Daň z příjmu Mzdy a personalistika Evidence majetku Kniha jízd Maloobchod Pošta Restaurace  Systémové požadavky

Univerzální účetní systém má za sebou nejdelší historický vývoj v rámci MRP - účetních systémů. Prvopočátky jeho vývoje sahají ještě do doby operačního systému MS-DOS. Postupem času (s příchodem OS Windows) byl kompletně přepracován na moderní účetně-informační systém, který je schopen pracovat jak pod původními operačními systémy MS-DOS, tak i pod novými operačními systémy Windows kromě 64-bitové edice Windows Vista. Oblíbili si ho zejména konzervativnější uživatelé, kteří si nepotrpí na nejrůznější vymoženosti grafického rozhraní (které nabízejí Windows), ale potřebují především spolehlivý systém jednoduchý ovládáním s bohatou nabídkou funkcí, s garantovaným dalším rozvojem jak co do komfortu obsluhy, tak i v souladu s měnící se legislativou. V různých konfiguracích ho naleznete ve velkých obchodních společnostech, v profesionálních účetních firmách, u daňových poradců a v neposlední řadě i u těch nejdrobnějších živnostníků.

Účetní systém je podrobován pravidelnému auditu. Koncepčně je postaven jako modulární systém. Uživatel si může zakoupit jen ty moduly, které k práci nezbytně potřebuje. Pak jej může postupně rozšiřovat. Na celý systém je prováděn pravidelný cenově výhodný upgrade, a to jak po stránce legislativní, tak i po stránce rozvoje jednotlivých funkcí. Práci s ním ocení taktéž uživatelé starší výpočetní techniky. Je málo náročný na hardwarové vybavení počítačů (je schopen pracovat i na PC s procesory Intel 486). Ve spolupráci s MRP-Tiskovým manažerem jsou i jeho tiskové sestavy těžko rozlišitelné od aplikací, které byly vyvíjeny výhradně pro práci pod operačními systémy Windows. Dodáváme ho i ve formě síťových verzí a multiverzí, které umožňují evidovat agendy několik let zpětně, zjednodušení ročních uzávěrek nebo vést účetnictví teoreticky až "99 999" firmám na jednom počítači. V ceně programu je licence na jeho vlastní používání a manuál.

MRP je v tomto ohledu jedna z mála firem na českém trhu, která neustále plně podporuje rozvoj tohoto druhu účetního systému, a tak díky neustávajícím kladným referencím od desítek tisíc jeho uživatelů si tento účetní systém i dnes kupují nově začínající podnikatelé i účetní firmy nebo firmy, které jsou zklamány funkčností (nebo podporou) jiných konkurenčních účetních systémů.
 

U univerzálního souboru účetních agend distribuujeme tyto základní moduly:

 • Daňová evidence (dříve Jednoduché úč.)
 • Účetnictví (dříve Podvojné úč.)
 • Daň z příjmu
 • Manažerské grafické analýzy
 • Fakturace
 • Sklady
 • Mzdy a personalistika
 • Evidence majetku
 • Pošta
 • Kniha jízd
 • Doprava
 • Maloobchod
 • Restaurace

Jak vlastně funguje nová verze 6.10?

 • K hlavnímu modulu (který obdržíte pro používání s našimi programy zdarma) budete potřebovat i MRP–Národní prostředí, v případě, že naše agendy budete ještě provozovat pod operačním systémem MS-DOS verze 6.22 a nižší.
 • Dále si můžete vybrat z následujících modulů, které by mohly být pro Vaši firmu potřebné:

Daňová evidence

(dříve Jednoduché úč.)
Umožňuje vedení evidence o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, pokladního deníku, sledování DPH a pomocných knih HIM a NHIM, plánovače úkolů, zakázek, jízd, materiálu, objednávek, pohledávek, závazků, ... Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiálních prostředků v číselné i grafické podobě, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky (výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích). Program umožňuje sledovat hospodaření za zakázky i za jednotlivá střediska. Součástí jsou i moduly Fakturace a Manažerských grafických analýz, se kterými je Daňová evidence navzájem provázána. Podporuje homebanking a obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do jiných formátů (DBF, XLS, TXT, HTML).

Daňová evidence se skladem

(dříve Jednoduché úč. se skladem) Umožňuje totéž co Daňová evidence ale navíc obsahuje modul Sklad, se kterým je provázána. Kromě jiného podporuje i export dat ve formátu EDIFACT. Navazuje také na náš internetový obchod.

Účetnictví

(dříve Podvojné úč.)
Umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami. Celý systém je vysoce variabilní. Umožňuje např. modifikovat účetní osnovu, členit hospodaření podle středisek nebo zakázek, středisek, grafické výstupy hospodaření, výsledovku účetní i daňovou, předvahu, rozvahu, cash flow apod. Součástí je taktéž speciální menu na provádění kontrol zaúčtování. Obsahuje také moduly pomocných knih objednávek a zakázek, daňových dokladů, pokladního deníku, jízd, DHNM a HNDM, plánovač úkolů, ... Dokáže pracovat i s finančními prostředky vedenými v jiných měnách. Umožňuje vytvářet hlášení DPH a zcela nové Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro kontrolu nároku na osvobození transakcí od DPH z titulu dodání zboží do jiného členského státu EU. Manažeři firem uvítají funkce modulu ekonomických a finančních analýz stavů firmy. Těm uživatelům, kteří ocení komfortní vedení účetnictví několik let zpětně, zjednodušení ročních uzávěrek nebo vedení účetnictví více firmám na jednom počítači, doporučujeme program ve verzi MULTIVERZE. Součástí jsou i modul Fakturace a modul Manažerských grafických analýz, se kterými je účetnictví navzájem provázáno. Program lze také provázat s modulem Mzdy a personalistika nebo Evidence majetku. Podporuje homebanking a obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do jiných formátů (DBF, XLS, TXT, HTML).

Účetnictví se skladem

(dříve Podvojné úč. se skladem)
Umožňuje totéž co Účetnictví, ale navíc obsahuje modul Sklad, se kterým je provázáno. Kromě jiného podporuje i export dat ve formátu EDIFACT. Navazuje také na náš internetový obchod.

Účetnictví MAXI

(dříve Podvojné úč. MAXI)
Obsahuje totéž co Účetnictví se skladem v multiverzi, a navíc umožňuje jednoduchou formou exportu dat slučovat výsledky účetnictví ze samostatně hospodařících středisek do centrálního modulu, ve kterém je pak možné sledovat hospodaření jednotlivých středisek samostatně i sumárně za celou firmu. Použití systému přichází v úvahu pouze v případě, že samostatná střediska vedou účetnictví v multiverzích na samostatných počítačích, které jsou tak vzdáleny, že není možné jejich propojení počítačovou sítí LAN. Pozor, nejdříve Vám doporučujeme konzultaci s našimi specialisty.

Daň z příjmu

Daň z příjmu právnických osob

Výborný pomocník pro přípravu a tisk formulářů pro daň z příjmu právnických osob.

Vhodný jen pro práci pod Windows 9x/Me/NT/2000/XP ve spolupráci s MRP-Tiskovým manažerem. Doporučujeme jej používat jen na laserových a inkoustových tiskárnách. Program je možné používat pouze ve spojení s moduly Účetnictví verze 3.90 a vyšší! Proto v objednávkách nezapomeňte uvést, který z těchto programů také chcete objednat !!!
Upozornění: I když je program výborným pomocníkem, daňového poradce nahradit nedokáže.

Daň z příjmu fyzických osob

Výborný pomocník pro přípravu a tisk vlastních formulářů:
 • pro daň z příjmu fyzických osob
 • roční hlášení osob samostatně výdělečně činných pro VZP
 • roční hlášení osob samostatně výdělečně činných pro Správu sociálního zabezpečení

Vhodný jen pro práci pod Windows 9x/Me/NT/2000/XP ve spolupráci s MRP-Tiskovým manažerem. Doporučujeme jej používat jen na laserových a inkoustových tiskárnách. Program je možné používat pouze ve spojení s moduly Daňové evidence verze 3.2 a vyšší! Proto v objednávkách nezapomeňte uvést, který z těchto programů také chcete objednat !!!
Upozornění: I když je program výborným pomocníkem, daňového poradce nahradit nedokáže.


Fakturace

Program umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, dodacích listů, pokladních dokladů, vystavování příkazů k úhradě pro banku (má i podporu pro homebanking), sledování doby splatnosti faktur a vystavování předfaktur a penalizačních faktur, evidenci dodavatelů a odběratelů, prohledávání podle různých kritérií, grafický přehled, adresář s možností vyhledávání adres podle různých kritérií, tisku adres na štítky apod. Má uživatelsky definovatelné a modifikovatelné výstupní sestavy. Podporuje internetové obchodování - s pomocí MRP E-mail manažerem dokáže rozesílat objednávky, faktury a proformafaktury po Internetu.

Sklad

Program je určen k vedení skladové evidence pro firmy a soukromé podnikatele. Eviduje stav zásob, výrobních čísel jednotlivého zboží, pohyby,… Lze vytvořit až 99 podskladů hlavního
skladu. Automaticky vypočítá ze skladní ceny prodejní ceny podle zvolených rabatů. Předností programu je tisk přehledných výstupních sestav (aktuální ceníky, sledování zisku, pohybů,
nadnormativních a podnormativních zásob, rezervací, inventury skladu, ve spolupráci s MRP-Tiskovým manažerem tisk čárových kódů na samolepící etikety, …). Podporuje tvorbu hlášení INTRASTAT. Umožňuje připojení certifikovaných pokladních systémů dle zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách. Uživatele v něm dále zaujalo jednoduché ovládání a přehledné rozdělení funkcí podle jejich využití, velké množství výstupních sestav předdefinovaných i uživatelsky volitelných, kontrolní a opravné funkce pro odstranění chyb vzniklých technickými výpadky, množství možností úprav prodejních cen, rabaty, ceny dle odběratelů, druhu výdejů, celkové částky dokladu ..., možnost evidence zboží až na jednotlivé kusy dle výrobních čísel, rozsáhlé možnosti komunikace mezi více skladovými programy a také volitelné exporty údajů pro další elektronické zpracování, složené karty zjednodušující práci se zbožím skládajícím se z více komponentů a práci s evidencí poplatků za likvidaci odpadu, přímé napojení na modul maloobchodního prodeje, napojení na restaurační modul, možnost definice katalogu zboží pro prodej v internetovém obchodě. V propojení s účetnictvím umožňuje provádět zaúčtování sklad. položek jak způsobem A, tak i B (a to bez dalších příplatků).

Maloobchod

Je určen firmám a podnikatelům zabývajícím se maloobchodním prodejem. Doplňkový produkt ke skladovému hospodářství programů Daňová evidence se skladem, Účetnictví se skladem, Účetnictví MAXI, Sklad. Umožňuje pracovat jak na samostatných počítačích, tak i v počítačových sítích, kde dokáže on-line odepisování ze skladových karet. Dokáže při platbě zákazníků akceptovat i běžné platební karty. Nabízíme Vám také doplňky k počítačům pro realizaci klasických necertifikovaných (zásuvka na peníze, zákaznický displej, tiskárna paragonů, snímač čárového kódu) nebo i certifikovaných pokladních systémů dle zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách - více informací zde.

Mzdy a personalistika

Program Mzdy a personalistika umožňuje
 • přehledné vedení evidence prakticky neomezeného počtu zaměstnanců
 • začleňovat zaměstnance do libovolného počtu středisek
 • zadávat docházku a pracovní výkony zaměstnanců
 • modifikaci stávajících daňových tabulek a vytváření nových daňových sazeb
 • definovat uživatelské srážky a příplatky (před zdaněním i po zdanění), pojistné a odečitatelné položky z daňového základu
 • multiverze programu umožňuje vedení mzdové i personální agendy až pro "99 999" firem
 • vytisknout značně obsáhlé výstupní sestavy (výplatní lístky, výplatnice, výčetky platidel, sumarizace, výkazy pojistného, mzdové seznamy, platební příkazy, roční mzdové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech, vyúčtování daně z příjmu, údaje zaměstnance z personalistiky, docházku, pracovní výkony)
 • je k dispozici ve více verzích:
  • verze umožňující výpočet nemocenských dávek (původně verze pro velké organizace)
  • verze neumožňující výpočet nemocenských dávek (původně verze pro malé organizace)
 • provázat s Daňovou evidencí, Účetnictvím a to i ve verzi se Skladem a MAXI
 • výstupy spolupracují s MRP Manažerem elektronických podání

Evidence majetku

Podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Program zabezpečuje sledování HIM a NHIM, drobného majetku, ... Třídí jej podle středisek a míst. Realizuje daňové i účetní odpisy a grafické plánování odpisů zařazeného majetku pro příští léta podle uživatelem zvolených podmínek. Předností programu je jeho jednoduché ovládání s obsáhlými možnostmi vyhledávání, realizace oprav, převodů a rušení. Dále umožňuje tisk přehledových sestav tříděných podle různých kriterií, např. tiskne evidenční karty s odpisy, přehled zařazeného a vyřazeného majetku. Umožňuje provázat s účetnictvím.

Dále umožňuje:

 • vedení evidence pro prakticky neomezený počet předmětů
 • začleňování předmětů do libovolného počtu středisek a míst na střediscích
 • modifikace stávajících druhů majetku a vytváření nových druhů majetku
 • modifikace stávajících odpisových skupin a vytváření nových odpisových skupin
 • tisk značně obsáhlé výstupní sestavy (karty předmětů, seznamy předmětů s volitelnými údaji, odpisy předmětů, sumarizace odpisů, seznamy středisek a míst)
 • multiverze programu umožňuje vedení evidence majetku a provádění jeho odpisů až pro "99 999" firem

Kniha jízd

Podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Umožňuje vést knihu jízd firemních i soukromých vozidel používaných pro služební účely. Generátor jízd je schopen doplnit knihu jízd o chybějící cesty. Při této činnosti vychází z předem zadaných údajů: seznamu tras, chybějících kilometrů,... Program dále umožňuje provádět výpočet náhrad za použití soukromých vozidel, výpočet silniční daně, vystavovat cestovní příkazy a tisk hotové knihy jízd na tiskárně.

Kniha jízd a doprava

Umožňuje totéž co Kniha jízd a navíc eviduje opravy vozidel, výměnu pneumatik, výměnu olejů, výměny akumulátorů, technické kontroly, měření emisí, ...

Pošta

Program pro evidenci pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů na nekonečném papíru i jednotlivých listech. Vhodný doplněk k našim účetním programům, s nimiž může být přímo provázán. Modul Pošta rozšířen o nové perspektivní typy poštovních poukázek. Je doporučován Českou poštou s.p. koncovým uživatelům na zpracování poštovních zásilek!!

Restaurace

Program je určen pro firmy zabývající se restauračním stravováním. Je přímo provázán s modulem skladového hospodářství. Umožňuje vést evidenci o hostech, prodaných jídlech, tržbách, statistiky prodeje apod. Pro Vaše hosty vytiskne účtenky (daňové doklady) a pro kuchyň objednávky. Dokáže při platbě hostů akceptovat i běžné platební karty. Umožňuje pracovat jak na samostatných počítačích, tak i v počítačových sítích.
 

Doplňky:

Internetový obchod

Národní prostředí

Námi doporučovaný doplněk pro naše účetní programy pracující pod operačním systémem MS-DOS. Umožňuje používání diakritiky v kódu Kamenických (Latin 2) na klávesnicích, monitorech EGA, VGA a běžných jehličkových tiskárnách (Star, Epson, ...). Na laserových a inkoustových tiskárnách (HP) emuluje i Epson mód.

Tiskový manažer

MRP E-mail manažer

Konvert

Program pro konverzi DBF a TXT souborů mezi normami Latin2, ASCII, Kameničtí. Doplněn automatický převod dat pro verze 3.x univerzálního účetního systému.