Umistění -  tvorby WWW za skvěle ceny
 

Informace pro držitele Bónusových kupónů

Dle podmínek pro využití bonusového kupónu (uvedených na zadní straně kupónu) je kupón možné využít pouze při nákupu nového programového vybavení.

Nelze jej tedy uplatnit pro objednání aktualizace (upgrade) nebo rozšíření, např. na multiverzi, síťovou verzi apod., Vámi již užívaného programového vybavení! 
 


27.10.2008
Do distribuce byly uvedeny nové verze MRP účetních systémů:

MRP K/S
ve verzi 3.64,
MRP - Vizuální účetní systém verze 5.60,
MRP - Univerzální systém verze 6.60.
V nových verzích jsou implementovány úpravy, které reagují na nejnovější změny zákonů, zvyšují komfort obsluhy a přináší velké množství nových funkcí.

24.9.2008
Součástí MRP-K/S je nyní i obsáhlá elektronická hypertextová Sbírka řešených účetních příkladů. Na více než 270 stranách v ní naleznete konkrétní příklady zaúčtování nejrůznějších účetních dokladů v tomto účetně-informačním systému a tipy pro každodenní práci se systémem. Doporučujeme zejména začínajícím uživatelům účetního systému MRP-K/S.
8.9.2008
K 31.8.2008 skončila platnost 50-ti haléřových mincí. Vzhledem k vydané informaci Ministerstva financí k této problematice, dochází ve všech MRP účetních systémech k rozšíření možností způsobu výpočtu celkových částek dokladů (faktur, pokladních dokladů, apod.). 


 

 

 MRP-Vizuální účetní systém

Vizuálni učetní systém   


Daňová evidence
Sklad Fakturace Účetnictví Daň z příjmu Mzdy a personalistika Evidence majetku Maloobchod Pošta Výroba a kalkulace Systémové požadavky Drobný podnikatel a Malá firma

Jedná se o moderní účetně-informační systém, ve kterém MRP v maximální možné míře využila své zkušenosti z již velmi úspěšného MRP-Univerzálního účetního systému. Uvedením tohoto účetního systému na trh si MRP ještě více upevnila své přední místo mezi účetními systémy v celé České republice. Od prvopočátku byl určen náročným uživatelům pracujícím výhradně pod nejmodernějšími systémy Windows. Koupí licence na níže uvedené moduly si uživatel nekupuje pouze pragmatického pomocníka na vedení vnitropodnikových agend, ale získává i elegantní informační systém. Ocení jej nejen běžní zpracovatelé účetních agend ale i ekonomové a ředitelé firem, protože jim (kromě jiného) umožní provádět analýzy hospodaření i v grafické podobě v animovaném 3D zobrazení (tyto analýzy jsou součástí účetnictví i v té nejzákladnější verzi), plánovat rozvoj firmy, výrobu nebo pouze vytvářet komfortní (uživatelsky modifikovatelné) tiskové výstupy.

Celý systém je sestaven z jednotlivých modulů nebo modulových seskupení - zákazník si tedy kupuje jen ty moduly, které ke své práci momentálně nezbytně potřebuje. S rostoucími potřebami firmy si pak může postupně dokupovat další. Tím se stal celý systém velice atraktivní nejen po kvalitativní, ale i po cenové stránce. Velkou oblibu (a to nejen u účetních firem) si získaly konfigurace modulů v multiverzích, které umožňují jednoduchým způsobem evidovat a prohledávat agendy mnoho let zpětně nebo vést účetnictví až 9998 firmám na jednom počítači. Dodáváme ho i ve formě síťových verzí. Na celý systém je prováděn pravidelný cenově výhodný upgrade, a to jak po stránce legislativní, tak i po stránce rozvoje jednotlivých funkcí. V ceně programu je licence na jeho vlastní používání a manuál.

Pro svou práci si můžete vybrat následující moduly:

 • Daňová evidence (dříve Jednoduché úč.)
 • Účetnictví (dříve Podvojné úč.)
 • Daň z příjmu
 • Manažerské grafické analýzy v animovaném 3D zobrazení
 • Fakturace
 • Sklady
 • Mzdy a personalistika
 • Evidence majetku
 • Maloobchod
 • Pošta
 • Výroba a kalkulace
 • Kniha jízd - zcela nový modul
 

 


Daňová evidence (dříve Jednoduché úč.)

Umožňuje vedení evidence o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, pokladního deníku, sledování DPH a pomocných knih DHNM a HNDM, objednávek, pohledávek a závazků, knihy jízd... Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiálových prostředků v číselné i grafické podobě, o celkovém  hospodaření až do konečné roční uzávěrky (výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích). Program umožňuje sledovat hospodaření i za jednotlivá střediska. Součástí je i modul Fakturace. I bez navýšení koncové ceny se nám podařilo do tohoto programu implementovat modul Manažerských grafických analýz v animovaném (3D) zobrazení, se kterým je Daňová evidence navzájem provázána. Ocení jej zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáže v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě, a to až několik let zpětně. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování prostřednictvím Internetu - pomocí MRP E-mail manažeru dokáže rozesílat objednávky, faktury a proformafaktury po Internetu. Na požádání může být propojena s modulem Daň z příjmu - pomocníkem pro přípravu a tisk vlastních formulářů pro daň z příjmu fyzických osob, sociálního zabezpečení a formulářů pro VZP.

Daňová evidence (dříve Jednoduché úč.) se skladem

Obsahuje totéž co základní verze, ale navíc zahrnuje i modul Sklad. Navazuje taktéž na náš Internetový obchod.

Sklad

Program je určen k vedení skladové evidence pro firmy a soukromé podnikatele. Eviduje stav zásob, výrobních čísel jednotlivého zboží, pohyby, … Lze vytvořit až 998 podskladů hlavního skladu. Automaticky vypočítá ze skladní ceny prodejní ceny podle zvolených marží. Předností programu je tisk přehledných výstupních sestav (aktuální ceníky, sledování zisku, pohybů, nadnormativních a podnormativních zásob, inventury skladu, doby záruky zboží, tisk čárových kódů na samolepící etikety, …). V propojení s Účetnictvím podporuje tvorbu hlášení INTRASTAT. Uživatele v něm dále zaujal relativně neomezený počet skladových karet a pohybů, složené a zřetězené karty, možnost modifikace výstupních sestav+volitelných sestav, fyzická inventura+možnost dorovnání stavu karet, propojení s mobilními čtečkami čárových kódů, propojení s EURO pokladnami, filtrování zobrazení a výstupů skladových karet a pohybů, propojení s moduly maloobchodu, e-obchodu, objednávek, faktur a účetního deníku. V propojení s účetnictvím umožňuje provádět zaúčtování skladových položek jak způsobem A, tak i B (a to bez dalších příplatků).

Fakturace

Program umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, storna a penalizačních faktur, dodacích listů, příkazů k úhradě pro banku, sledování doby splatnosti faktur a vystavování předfaktur, evidenci dodavatelů a odběratelů, prohledávání podle různých kritérií, apod. Má uživatelsky modif. výstupní sestavy. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). I bez navýšení koncové ceny se nám podařilo do tohoto programu implementovat modul Manažerských grafických analýz v animovaném (3D) zobrazení, se kterým je účetnictví navzájem provázáno. Ocení jej zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáže v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě. Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování prostřednictvím Internetu - pomocí MRP E-mail manažeru dokáže rozesílat objednávky, faktury a proformafaktury po Internetu.

Účetnictví (dříve Podvojné úč.)

Umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami. Celý systém je vysoce variabilní. Umožňuje např. modifikovat účetní osnovu, členit hospodaření podle středisek, grafické výstupy hospodaření, výsledovku účetní i daňovou, předvahu, rozvahu, cash flow apod. Obsahuje také moduly pomocných knih objednávek a zakázek, daňových dokladů, pokladního deníku, jízd, HNDM a DHNM, ... Umožňuje vytvářet podklady pro hlášení DPH. Součástí je i modul Fakturace. I bez navýšení koncové ceny se nám podařilo do tohoto programu implementovat modul Manažerských grafických analýz v animovaném (3D) zobrazení, se kterým je účetnictví navzájem provázáno. Ocení jej zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáže v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě, a to až několik let zpětně. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování prostřednictvím Internetu - pomocí MRP E-mail manažeru dokáže rozesílat objednávky, faktury a proformafaktury po Internetu. Na požádání může být propojen i s modulem Daň z příjmu právnických osob.

Účetnictví (dříve Podvojné úč.) se skladem

Obsahuje totéž co Účetnictví, ale navíc zahrnuje i modul Sklad. Navazuje taktéž na náš Internetový obchod.

Daň z příjmu

Daň z příjmu fyzických osob

Výborný pomocník pro přípravu a tisk vlastních formulářů:
 • pro daň z příjmu fyzických osob
 • roční hlášení osob samostatně výdělečně činných pro VZP
 • roční hlášení osob samostatně výdělečně činných pro Správu sociálního zabezpečení
Program je možné používat pouze ve spojení s moduly Daňové evidence (dříve Jednoduchého úč.).  Proto v objednávkách nezapomeňte uvést, který z těchto programů také chcete objednat !!!
Upozornění: I když je program výborným pomocníkem, daňového poradce nahradit nedokáže.

Daň z příjmu právnických osob

Výborný pomocník pro přípravu a tisk formulářů pro daň z příjmu právnických osob.
Program je možné používat pouze ve spojení s moduly Účetnictví (dříve Podvojného úč.), Proto v objednávkách nezapomeňte uvést, který z těchto programů také chcete objednat !!!
Upozornění: I když je program výborným pomocníkem, daňového poradce nahradit nedokáže.

Mzdy a personalistika

Umožňuje přehledné vedení evidence prakticky neomezeného počtu zaměstnanců, docházky, výpočet mzdy, daní ze mzdy, tisk výplatních a mzdových listů, výčetky platidel. Má modifikovatelné daňové tabulky a srážky pojistného, což je značnou výhodou v současné dynamicky se měnící daňové soustavě. Program umožňuje tisk ročního zúčtování daně jak za jednotlivce tak i organizaci.  Umožňuje provázat s Účetnictvím a s účetním systémem MRP-K/S. Výstupy spolupracují s MRP Manažerem elektronických podání.

Evidence majetku

Podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Program zabezpečuje sledování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, drobného hmotného a nehmotného majetku. Třídí jej podle středisek a míst. Realizuje odpisy jak daňové (podle zákonem definovaných skupin), tak i účetní podle uživatelem zvolených podmínek. Eviduje technická zhodnocení předmětů, včetně jejich promítnutí do odpisových hodnot. Předností programu je jeho jednoduché ovládání s obsáhlými možnostmi filtrování, realizace oprav a rušení. Dále umožňuje tisk přehledových sestav tříděných podle různých kritérií, např. tiskne evidenční karty s odpisy, přehled zařazeného a vyřazeného majetku.

Maloobchod

Je určen firmám a podnikatelům zabývajícím se maloobchodním prodejem. Jedná se o doplňkový produkt k modulu Sklad (Daňová evidence se skladem, Účetnictví se skladem, Sklad). Dokáže importovat údaje skladových karet dle výběru a zpětně exportovat do skladu prodané položky. Tím umožňuje přesně evidovat pohyb na skladě systémem off-line nebo i on-line (kde podmínkou správné komunikace je síťová verze modulu Sklad). Nabízíme Vám také doplňky k počítačům pro realizaci klasických necertifikovaných (zásuvka na peníze, zákaznický displej, tiskárna paragonů, snímač čárového kódu) nebo i certifikovaných pokladních systémů dle zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách - více informací zde
Upozornění: V případě provádění upgrade je nutné, aby modul Maloobchod byl vždy upgradován na stejnou verzi, na jakou uživatel upgraduje modul Sklad.

Pošta

Program pro evidenci přijaté a odeslané pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů na laserových a inkoustových tiskárnách. Umožňuje k sobě připojit i námi doporučované digitální váhy. Pak dokáže např. vypočítat i cenu poštovného apod. Je s oblibou používán jako vhodný doplněk k Daňové evidenci, Účetnictví i Fakturaci s nimiž může být přímo provázán, nebo nově s účetním systémem MRP-K/S.

Výroba a kalkulace

Výroba a kalkulace je nový softwarový produkt určený pro malé a střední firmy, zabývající se zakázkovou výrobou, sériovou výrobou nebo pro firmy s kombinovaným typem výroby. Produkt najde nejlepší využití ve výrobním procesu, ve kterém je na vstupu mnoho vstupního materiálu (surovin) a na výstupu předem stanovený sortiment výrobků, případně sortiment výrobků na výstupu je otevřený s možností individuálních změn ve výrobcích. Více informací ...

Kniha jízd - zcela nový modul

Dokáže vést knihu jízd firemních i soukromých vozidel používaných pro služební účely. Eviduje ceny pohonných hmot a výšky cestovních náhrad. Obsahuje např. Generátor jízd, evidenci údržby vozidel apod. Umožňuje používat motohodiny a spotřebu na motohodiny, ...