Umistění -  tvorby WWW za skvěle ceny
 

Informace pro držitele Bónusových kupónů

Dle podmínek pro využití bonusového kupónu (uvedených na zadní straně kupónu) je kupón možné využít pouze při nákupu nového programového vybavení.

Nelze jej tedy uplatnit pro objednání aktualizace (upgrade) nebo rozšíření, např. na multiverzi, síťovou verzi apod., Vámi již užívaného programového vybavení! 
 


27.10.2008
Do distribuce byly uvedeny nové verze MRP účetních systémů:

MRP K/S
ve verzi 3.64,
MRP - Vizuální účetní systém verze 5.60,
MRP - Univerzální systém verze 6.60.
V nových verzích jsou implementovány úpravy, které reagují na nejnovější změny zákonů, zvyšují komfort obsluhy a přináší velké množství nových funkcí.

24.9.2008
Součástí MRP-K/S je nyní i obsáhlá elektronická hypertextová Sbírka řešených účetních příkladů. Na více než 270 stranách v ní naleznete konkrétní příklady zaúčtování nejrůznějších účetních dokladů v tomto účetně-informačním systému a tipy pro každodenní práci se systémem. Doporučujeme zejména začínajícím uživatelům účetního systému MRP-K/S.
8.9.2008
K 31.8.2008 skončila platnost 50-ti haléřových mincí. Vzhledem k vydané informaci Ministerstva financí k této problematice, dochází ve všech MRP účetních systémech k rozšíření možností způsobu výpočtu celkových částek dokladů (faktur, pokladních dokladů, apod.). 


 

 

Vybrané zákony pro podnikatele


Hypertextový systém s mnoha nástroji pro vyhledávání a zjednodušení Vaší práce. Softwarový produkt, který obsahuje plné znění těchto zákonů po všech novelizacích pro rok 2007:
 • Zákon o účetnictví
 • Zákon o daních z příjmů
 • Zákon o mzdě
 • Zákon o DPH
 • Zákon o spotřebních daních
 • Zákon o dani silniční
 • Celní zákon
 • Devizový zákon
 • Zákon o důchodovém pojištění
 • Zákon o správě daní a poplatků
 • Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu
 • Živnostenský zákon
 • Občanský zákoník
 • Obchodní zákoník
 • Zákon o dani z nemovitostí
 • Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • Směnečný a šekový zákon
 • Zákon o cestovních náhradách
 • Zákon o odstupném
 • Zákoník práce