Umistění -  tvorby WWW za skvěle ceny
 

Informace pro držitele Bónusových kupónů

Dle podmínek pro využití bonusového kupónu (uvedených na zadní straně kupónu) je kupón možné využít pouze při nákupu nového programového vybavení.

Nelze jej tedy uplatnit pro objednání aktualizace (upgrade) nebo rozšíření, např. na multiverzi, síťovou verzi apod., Vámi již užívaného programového vybavení! 
 


27.10.2008
Do distribuce byly uvedeny nové verze MRP účetních systémů:

MRP K/S
ve verzi 3.64,
MRP - Vizuální účetní systém verze 5.60,
MRP - Univerzální systém verze 6.60.
V nových verzích jsou implementovány úpravy, které reagují na nejnovější změny zákonů, zvyšují komfort obsluhy a přináší velké množství nových funkcí.

24.9.2008
Součástí MRP-K/S je nyní i obsáhlá elektronická hypertextová Sbírka řešených účetních příkladů. Na více než 270 stranách v ní naleznete konkrétní příklady zaúčtování nejrůznějších účetních dokladů v tomto účetně-informačním systému a tipy pro každodenní práci se systémem. Doporučujeme zejména začínajícím uživatelům účetního systému MRP-K/S.
8.9.2008
K 31.8.2008 skončila platnost 50-ti haléřových mincí. Vzhledem k vydané informaci Ministerstva financí k této problematice, dochází ve všech MRP účetních systémech k rozšíření možností způsobu výpočtu celkových částek dokladů (faktur, pokladních dokladů, apod.). 


 

 

MRP Databázový manažer

Softwarový produkt, který by neměl chybět v žádné firmě využívající databázové soubory!
Jedinečný nástroj na prohlížení, vytváření, editaci, vyhledávání chyb a provádění oprav běžných DBF a Paradoxových tabulek. Program ocení jak laičtí uživatelé počítačů (mohou totiž provádět nad databázemi takové operace, které byli doposud schopni provádět pouze zkušení programátoři, častokrát s nepříliš levnými vývojovými nástroji), tak i zkušení programátoři - možnost pracovat s SQL konzolí apod.

 

Podporované databázové tabulky

 • dBASE DBF (dBASE III+, dBASE IV, dBASE 5 for Windows, Visual dBASE 7)
  Program doporučujeme pro práci s databází Vizuálního účetního systému, není určen pro práci s databází Univerzálního účetního systému, která používá jiný formát DBF souborů.
 • Paradox (Paradox 3.5, Paradox 4.0, Paradox 5.0 for Windows, Paradox 7.0)

Prohlížení a úprava záznamů tabulky

 • všechny obvyklé funkce (přidávání, mazání a editace záznamů)
 • zobrazení a editace ve znakové sadě specifické pro Česko nebo Slovensko (Kameničtí, Latin 2, Windows 1250)
 • označování bloků záznamů (i nesouvislých) - blokové operace se záznamy (mazání, kopírování, export)
 • vyhledávání záznamů podle hodnoty jedné nebo více položek (možnost použití masky *, ?)
 • hromadné nahrazování hodnot položek
 • zobrazení záznamů podle indexů definovaných pro tabulku
 • filtrování zobrazených záznamů (výrazem - podle hodnoty jedné nebo více položek)
  nastavení formátu zobrazení položek (pro každou položku nebo obecně pro typ položek) např. počet desetinných míst
 • možnost zobrazení a editaci i částečně porušených tabulek (např. DBF tabulka obsahující porušené záznamy tzv. "seno", nebo DBF tabulka s chybějícím indexovým souborem)

Vytváření nových tabulek

 • možnost vytvoření jakékoli verze tabulky pro podporované databáze
 • definování velikosti a typu položek, definování indexů, nastavení znakové sady
 • jednoduchý a průvodce vás provede celým postupem vytvoření tabulky

Změna struktury již existujících tabulek

 • přidání nové položky, odstranění položky
 • změna typu a velikosti položky (existující data jsou automaticky upraveny pro nový typ a velikost)
 • přidání indexu, odstranění indexu, změna parametrů indexu nastavení znakové sady

Kontrola a oprava tabulek dBASE, FoxPro a ostatních souborů kompatibilních s formátem DBF

 • kontrola všech částí tabulky (struktura hlavičky, popisovače položek, pole záznamů, indexové soubory, atd.)
 • možnost automatické opravy nejčastějších chyb (počet záznamů, data položky nesouhlasící s typem, atd.)
 • přehledný interaktivní protokol s výsledky kontroly, umožňující snadný přechod na místa chyb (např. jediným kliknutím lze zobrazit porušenou tabulku a přesunout se na porušený záznam)
 • zobrazení podrobného popisu chyby, způsobu opravy a hodnoty před opravou (u záznamů zobrazení podrobného popisu ve stavovém řádku mimo protokol, což dovoluje zachovat přehlednost protokolu i v případě že porušených záznamů je několik tisíc)
 • zvýraznění chybných záznamů při zobrazení tabulky (podrobný popis chyby a opravy pro položku na které je kurzor)
 • možnost označení všech porušených záznamů a následné provedení některé z blokových operací (např. mazání)

SQL konzole

 • pracuje s tabulkami dBASE i Paradox
 • všechny standardní operace nad tabulkou (SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE, atd.)
 • předlohy SQL příkazů (možnost definování vlastních předloh)
 • všechny funkce pro práci s tabulkou (vyhledávání, filtrování, export, atd.) dostupné také nad výsledkem SQL dotazu
 • historie použitých SQL příkazů

Operace nad tabulkou

 • setřídění záznamů
 • operace "Pack table" (odstranění smazaných záznamů) pro tabulky dBASE
 • aktualizace indexů (pro tabulky dBase i Paradox)
 • změna názvu, uložení pod novým názvem (včetně úpravy hlaviček navázaných indexových a memo souborů)
 • smazání tabulky
 • export záznamů (DBF, Excel, CSV)

  Stažení ukázkové verze
  MRP Databázový manažer (5,89 MB) - verze 2.11.016 (25.1.2006)