Umistění -  tvorby WWW za skvěle ceny
 

Informace pro držitele Bónusových kupónů

Dle podmínek pro využití bonusového kupónu (uvedených na zadní straně kupónu) je kupón možné využít pouze při nákupu nového programového vybavení.

Nelze jej tedy uplatnit pro objednání aktualizace (upgrade) nebo rozšíření, např. na multiverzi, síťovou verzi apod., Vámi již užívaného programového vybavení! 
 


27.10.2008
Do distribuce byly uvedeny nové verze MRP účetních systémů:

MRP K/S
ve verzi 3.64,
MRP - Vizuální účetní systém verze 5.60,
MRP - Univerzální systém verze 6.60.
V nových verzích jsou implementovány úpravy, které reagují na nejnovější změny zákonů, zvyšují komfort obsluhy a přináší velké množství nových funkcí.

24.9.2008
Součástí MRP-K/S je nyní i obsáhlá elektronická hypertextová Sbírka řešených účetních příkladů. Na více než 270 stranách v ní naleznete konkrétní příklady zaúčtování nejrůznějších účetních dokladů v tomto účetně-informačním systému a tipy pro každodenní práci se systémem. Doporučujeme zejména začínajícím uživatelům účetního systému MRP-K/S.
8.9.2008
K 31.8.2008 skončila platnost 50-ti haléřových mincí. Vzhledem k vydané informaci Ministerstva financí k této problematice, dochází ve všech MRP účetních systémech k rozšíření možností způsobu výpočtu celkových částek dokladů (faktur, pokladních dokladů, apod.). 


 

 

MRP-K/S - Účetní systém 3. generace

Účetní systém 3.generace      

Vlajková loď účetních programů MRP! V současnosti patří k nejžádanějším účetně-informačním systémům! Nejen střední a větší společnosti, ale postupně i menší firmy začínají přecházet na tento moderní a velmi bezpečný účetní systém. Mnozí i méně zkušení zjišťují, že i tak rozsáhlá a mohutná aplikace, jakou MRP-K/S představuje, dokáže být uživatelsky jednoduchá a vlídná. Určen je pro firmy a podnikatele u kterých je na prvním místě spolehlivost a bezpečnost firemních dat. Provozovat je jej možné jak v počítačové síti tak i pouze na jednom počítači.

Celý systém je postaven na bázi špičkových informačních technologií, odborné veřejnosti taktéž znám jako architektura typu Klient/Server doplněná o MRP specialitu, a to o technologii DMAL® (decentralizovanou multiplexovanou aplikační logiku - více pro odborníky na www.dmal.cz), na kterou MRP získala i ochrannou známku a nově ji rozvinula o takzvaný DMAL® - DataSet, který umožňuje podstatným způsobem urychlit operace s daty v počítačových sítích. Při vývoji systému jsme vycházeli z dlouholetých zkušeností nespočetných instalací (na přelomu tisíciletí jich bylo přes 100.000) našeho MRP univerzálního i vizuálního účetního systému.

Při vývoji systému jsme vycházeli z dlouholetých zkušeností nespočetných instalací (na přelomu tisíciletí jich bylo přes 100.000) našeho MRP univerzálního i vizuálního účetního systému.

Pro zájemce o tento účetní systém MRP připravila speciální, plně funkční (pouze časově omezenou) verzi, na které si můžete nezávazně vyzkoušet za plného provozu funkce tohoto systému.

Zkušební verzi (plně funkční, pouze časově omezenou) můžete obdržet zdarma:

 • stažením z našich stránek: MrpKSInstall.exe (17,99 MB)
 • poštou na Vámi uvedenou adresu, stačí pokud zašlete e-mail na info@mrppraha.cz, ve kterém uvedete Vaši adresu

Základní vlastnosti účetního systému MRP-K/S

 • Maximální spolehlivost chodu a bezpečnost ukládaných dat jakou můžete v současnosti pravděpodobně získat jen při použití těch nejšpičkovějších informačních technologií.
 • Radikálně zvýšená odolnost účetních dat proti napadení běžnými počítačovými viry.
  Ze všech dosud známých virů stažených z internetu se nám nepodařilo najít takový, který by byl schopen z klientské stanice zničit nebo jen poškodit data na testovaném serveru.
  Tento server nebyl současně využíván jako klientská stanice a byla na něm provedena běžně dostupná softwarová zabezpečení.
 • Jednoduché ovládání. Při samotném jeho návrhu jsme vycházeli z ovládání, které jsme použili u vizuálního účetního systému. Nezatěžovat uživatele nutností učit se novému ovládání se nám podařilo do té míry, že uživatel, který bude mít zájem přejít z našeho vizuálního účetního systému na účetní systém MRP-K/S, na první pohled ani nepozná, že pracuje na zcela novém a jiném systému.
 • Jednoduchá instalace. Je běžné, že instalace jiných aplikací typu Klient/Server musí provádět pouze špičkoví odborníci vyškolení přímo tvůrcem programu. Instalaci MRP-K/S na jeden počítač dokáže zvládnout i běžný uživatel a čas instalace bude porovnatelný s instalací jiných běžných programů, které nejsou aplikací typu Klient/Server! Instalaci na více počítačích v síti sice nedoporučujeme svěřit úplnému laikovi - postačí ale průměrný uživatel (nebo správce) síťových aplikací.
 • Velká rychlost v sítích LAN. Uživatel zvyklý pracovat pouze na jednoduchých lokálních počítačích pravděpodobně ani nepozná, že pracuje na síťové aplikaci. U některých vybraných funkcí se dokonce podařilo zvýšit rychlost až několikanásobně v porovnání s jinými síťovými aplikacemi, které nejsou typu Klient/Server.
 • Velmi příznivá cena, které se podařilo dosáhnout zejména použitím nově vyvinuté DMAL® technologie. Doposud bylo zvykem, že aplikace typu Klient/Server si pořizovaly zejména majetnější firmy a velké korporace. Je běžné, že cena klasických aplikací typu Klient/Server od jiných výrobců bývá až řádově vyšší než toto řešení.

  Základní moduly účetního systému MRP-K/S

                                                      
  Daňová evidence - zcela nový modul

umožňuje vedení evidence o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, pokladního deníku, bankovní knihy, sledování DPH,.... Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiálových prostředků, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky (přehled o majetku a závazcích, přehled příjmech a výdajích). Modul umožňuje sledovat hospodaření i za jednotlivá střediska a zakázky. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF). Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování prostřednictvím Internetu. Ve spolupráci s Manažerem elektronických podání umožňuje odesílat formuláře úřadům přes internet.


Účetní deník

s možností vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami jako např.: hlavní kniha syntetické a analytické evidence, saldokonto, seznam daňových dokladů, výpočet, tisk Přiznání k DPH, výpočet a tisk Souhrnného hlášení k DPH pro kontrolu nároku na osvobození transakcí od DPH z titulu dodání zboží do jiného členského státu EU. Ve spolupráci s Manažerem elektronických podání umožňuje odesílat formuláře úřadům přes internet. Dále umožňuje  vedení pokladen v tuzemské i cizí měně, pokladní doklady, výkaz zisků a ztrát, předvahu, rozvahu, cash flow apod. pro podnikatelské subjekty.


                                                            

Přijaté/vydané faktury
s výstupními sestavami jako např.: faktura (daňový doklad), faktura se zaúčtováním, předfaktura, zápočet faktur, seznam faktur, dobropis, vrubopis, dodací list, upomínka, seznamy úhrad, pokladní doklady apod. Při výběru těchto výstupních sestav je možné ještě navíc použít různé filtry jako: časové rozlišení, rozlišení podle čísel faktur, čísel zakázek, čísel středisek. S moduly faktur je možné provádět různé doplňkové funkce - využívat různé číselné řady, provádět opravy, kopie a storna faktur, exportovat výstupy do txt, dbf a xls souborů, exportovat údaje z přijatých faktur přímo do příkazů k úhradě, ...
 


 

                                                           
Objednávky

Přijaté/vydané objednávky s přímou návazností na rezervaci ve skladovém hospodářství s možností přebírání zadaných údajů přímo do modulu Faktur nebo do modulu Sklady. Možnost částečného vykrývání objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovém formátu (tzv. "inhouse" formát). Možnost definice smluvní ceny nebo stanovení ceny až v okamžiku vykrytí. Možnost blokování řádku objednávky z důvodu nedostupnosti zboží.

 


                                                           

Adresář dodavatelů/odběratelů
s možností různého vyhledávání jako např. podle názvu firmy, jména kontaktní osoby, IČO, DIČ, města, PSČ, poznámky k dané firmě apod. Umožňuje dále tisknout seznamy adres podle různých filtrů, tisknout adresy na obálky nebo na adresní samolepící štítky různých formátů.

 

 


 

Sklady

s výstupními sestavami jako např. příjemka a výdejka, seznam pohybů, obraty podle druhů pohybů, seznamy karet, složené karty, inventury, ceníky, výrobní čísla apod. Umožňují účtování jak metodou A, tak i B. Kromě skladních cen pracují s pěti prodejními cenami, které je možné vést i v jiných měnách. Podporují INTRASTAT. Uživatele na nich dále zaujala rychlost a robustnost, provázanost s agendami objednávek, fakturací a maloobchodu, vysokou možností filtrování, rozsáhlými možnostmi kontrolních funkcí, parametrizací chování skladu, podporou fiskálních pokladen, podporou čárových kódů, evidencí inventur, rozsahem cenové politiky (přirážky, marže, cenové skupiny) apod.


Majetek

Zabezpečuje sledování různých typů majetku. Umožňuje evidovat celou historii provedených daňových i účetních odpisů a zůstatkových cen s přesností na měsíce, včetně technických zhodnocení a přerušení odpisů. Na základě uživatelem zvolených podmínek umí dopočítat následující odpisy, a to u jednotlivých karet nebo hromadně. Lze jej použít i pro plánování budoucích odpisů pořízeného majetku. Provedené daňové nebo účetní odpisy lze za zvolené období hromadně zaúčtovat, rozčleněné podle volitelných tříd předmětů. Modul umožňuje filtrování a vyhledávání záznamů, včetně příslušných tiskových sestav.


 

Maloobchod
Jednotlivé klientské stanice je možné využívat jako maloobchodní pokladny s on-line napojením na modul skladového hospodářství. Modul Maloobchod umožňuje detailní nastavení oprávnění pro každého prodavače. Eviduje grandtotaly (čistý, hrubý, záporný). Umožňuje provádět uzávěrky (denní, měsíční, roční), evidovat práci jednotlivých prodavačů, podporuje používání platebních karet,... Slevy či přirážky lze zadávat na vybrané položky nebo na celý paragon. Pracuje i s námi dodávanými doplňky počítačů: zákaznický displej, zásuvka na peníze, tiskárna paragonů, snímač čárového kódu.
 


                                                               
Mzdy a personalistika

Umožňuje přehledné vedení evidence prakticky neomezeného počtu zaměstnanců, docházky, výpočet mzdy, daní ze mzdy, výpočet nemocenských dávek, tisk výplatních a mzdových listů, atd.


 


 

Restaurace
Vychází z maloobchodního prodeje. Umožňuje mít např. otevřeno současně více účtů, slučovat nebo rozdělovat jednotlivé účty, provádět tisk objednávek jídel na zvláštní tiskárně v kuchyni apod.
 


Evidence obalů

Modul, který podnikatelským subjektům pomůže splnit povinnosti vyplývající ze zákona č.477/2001 Sb. Mezi nejzákladnější výstupní sestavy patří například čtvrtletní výkaz produkce obalů pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, seznamy vydaných obalů apod. Umožňuje i vyhledávání podle různých filtrů jako např.: název obalu, kód, použití obalu, odměny za obal, typy obalů, původy obalů apod. Navazuje přímo na skladové karty.

 


Daň z příjmu právnických a fyzických osob

Dokáže ulehčit práci při přípravě daňových přiznání a umožní Vám vytisknout i příslušné formuláře. Modul obsahuje každoročně aktualizované formuláře daně z příjmů právnických osob, fyzických osob typu "B" a roční přehledy osob samostatně výdělečně činných pro VZP a Správu sociálního zabezpečení. Daňové formuláře jsou doprovázeny kontextovou nápovědou, která ke každé kolonce formuláře daňového přiznání zobrazí příslušnou část dokumentu "Pokyny k vyplnění přiznání", vydaného Ministerstvem financí. Vyplněné formuláře jsou v programu archivovány, identifikační údaje lze pak použít pro předvyplnění formulářů v dalším období.


Pomocné knihy

Kniha zakázek s možnostmi vyhledávání podle různých kritérií, Kniha pokladny s možností vést více pokladen v různých měnách a s prováděním kontrol se zaúčtováním v účetním deníku, Kniha jízd umožňující vést evidenci firemních motorových vozidel, jejich jízd, jízd soukromých vozidel pro firemní účely a výpočet cestovních náhrad.


 


                                                            
Kniha bankovních výpisů

umožňuje efektivním způsobem vytvářet databázi bankovních výpisů, importovaných z elektronického bankovnictví. Stažené výpisy dokáže poloautomatickým způsobem spárovat s účetním deníkem a knihou faktur. Její přednosti se projeví zejména při zpracovávání velkého množství údajů. Podporuje formáty ABO,  BEST KB/M-BEST, Českou poštu, CITIBANK Internet, GE Capital a jiné. Přímo spolupracuje taktéž i s produkty přímého bankovnictví jako je například Přímý kanál od Komerční banky. Dokáže zpětně vytvářet a tisknout bankovní výpisy pořízené pouze v elektronické podobě.


 

Kniha příkazů k úhradě

Dokáže vytvářet a tisknout jak jednoduché, tak i hromadné příkazy k úhradě. Tyto příkazy je možné připravit přímým zadáváním dat nebo exportem z jiných modulů (např. z Knihy přijatých faktur). Vytvořené příkazy ponechává v archivu pro případnou pozdější kontrolu. Podporuje různé Homebankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...). Přímo spolupracuje taktéž i s produkty přímého bankovnictví jako je například Přímý kanál Komerční banky.

 


 

Manažérske grafické analýzy

Manažerské grafické analýzy v animovaném (3D) zobrazení ocení jej zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně. Kromě běžně žádaných analýz, jako jsou porovnání výnosů a nákladů, HV, vývoj stavů vybraných účtů apod., umožňuje uživatelům programu nadefinovat si přímo vlastní grafy s vlastními vazbami mezi jednotlivými účty.
 


 

Údržba dat a Nastavení uživatelských práv k jednotlivým modulům

Nastavení těchto přístupových práv je natolik propracováno, že Vám kromě běžných základních práv (úplný zákaz, pouze čtení, čtení a zápis) umožní nastavit i různé kombinace těchto práv mezi jednotlivými moduly, a to v závislosti na vnitřní logice vazeb jednotlivých modulů a způsobu účtování.

 


 

Multiverze

Umožňuje přehledné vedení účetnictví mnoho let zpětně. Profesionální účetní firmy mohou pomocí tohoto modulu vést účetnictví teoreticky až 9998 firmám. Dokáže vytvářet identické kopie vybrané firmy (nebo účetního roku) a v nich provádět např. cvičná zaúčtování různých dokladů, vyzkoušet si různá mazání, opravy dat, provést třeba předběžnou roční uzávěrku apod. Při přechodu na nový účetní rok umožňuje jak účtovaní dokladů v novém účetním roce tak i paralelně doúčtovávat doklady do starého účetního roku.
 

Jednotlivé moduly jsou vzájemně provázány. Kromě výše uvedených modulů umožňuje provázat i s modulem Pošta z Vizuálního účetního systému. Celý systém má uživatelsky modifikovatelné výstupní sestavy. Výstupy dokáže exportovat i do jiných Windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF). Umožňuje realizovat obousměrný homebanking (u VAKUSu hromadné zpracování poukázek, u KB Přímý kanál apod.).  Pomocí MRP E-mail manažeru dokáže rozesílat objednávky, faktury a proformafaktury po Internetu a navazuje na MRP-Internetový obchod. Systém MRP-K/S je postaven na databázovém serveru, který je možné používat bez dalších poplatků. Uživatel tohoto účetního systému tudíž nemusí investovat další vysoké finanční částky na pořízení databázového serveru.

Celý námi dodávaný softwarový balík se dělí z hlediska instalace na dvě části, a to:

 1. Na část, která pracuje na stanici označené jako server, standardně s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/NT/Vista nebo taktéž pod bezplatným Linuxovým operačním systémem (Fedora Core 6, Debian 4.0 apod.).
 2. Na část, která pracuje na stanici označené jako klient, standardně s operačním systémem Windows 2000/2003/XP/NT/Vista.

Pozn.: V případně, že klientská i serverová část bude nainstalována na jednom počítači, pak na tomto počítači je třeba mít operační systém Windows 2000/2003/XP/NT/Vista.

Účetní systém MRP-K/S je od prvopočátku tvořen jako síťová aplikace (pro sítě LAN) s tím, že uživatel si kupuje pouze tolik licencí, na kolika počítačích bude chtít v témže reálném čase pracovat. Součástí základní ceny je kompletní účetní software MRP-K/S pro instalaci a používání na jednom samostatném počítači nebo pro instalaci v počítačové síti na stanici s označením server a jedna licence pro stanici s označením klient.

Doporučené hardwarové vybavení pro účetní systém MRP-K/S:

Doporučené hardwarové vybavení vychází z doporučené sestavy pro operační systém, na kterém budete účetní systém provozovat. Jako příklad si vezměme operační paměť (RAM): Zatímco na Windows 2000 si vystačíte s 256MB, na Windows XP s 512 MB, pak pro Windows Vista doporučujeme nejméně 1 GB operační paměti. Jestliže na počítači bude nainstalovaná serverová část, je vhodné operační paměť ještě navýšit. 

Na serverové stanici doporučujeme pro zvýšení bezpečnosti dat mirrorované disky a pro překlenutí kratších výpadků proudu záložní zdroj Smart UPS.

Síť LAN – běžná Ethernet s rychlostí 10 Mb/s a rychlejší s protokolem TCP/IP. Nyní po přepracování jádra systému je možné alternativně klientské stanice připojovat i přes virtuální LAN sítě vytvářené přes pevná internetová připojení (ADSL a rychlejší). Při připojení klientské stanice přes internet je ale nutné počítat s přiměřeným zpomalením práce na této stanici (které je úměrné „délce pingu“)!!